5.0 (1)
[1397/07/15]

توضیحات لاریجانی درباره نظر رهبر انقلاب در مورد بررسی لوایح FATF و CFT  

لاریجانی: فحاشی‌ها و اتهامات وجه سیاسی دارد
Parameter:137614!model&6449 -LayoutId:6449 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار
یادداشت گذاری
لینک های موضوعی