0.0 (0)
[1397/07/17]

حضور دکتر لاریجانی در سومین اجلاس مجالس عضو اتحادیه اوراسیا  

سومین اجلاس مجالس عضو اتحادیه اوراسیا امروز سه‌شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷ با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در آنتالیای ترکیه آغاز به کار کرد.

حضور دکتر لاریجانی در سومین اجلاس مجالس عضو اتحادیه اوراسیا
حضور دکتر لاریجانی در سومین اجلاس مجالس عضو اتحادیه اوراسیا
حضور دکتر لاریجانی در سومین اجلاس مجالس عضو اتحادیه اوراسیا
حضور دکتر لاریجانی در سومین اجلاس مجالس عضو اتحادیه اوراسیا
حضور دکتر لاریجانی در سومین اجلاس مجالس عضو اتحادیه اوراسیا
حضور دکتر لاریجانی در سومین اجلاس مجالس عضو اتحادیه اوراسیا
حضور دکتر لاریجانی در سومین اجلاس مجالس عضو اتحادیه اوراسیا
حضور دکتر لاریجانی در سومین اجلاس مجالس عضو اتحادیه اوراسیا
حضور دکتر لاریجانی در سومین اجلاس مجالس عضو اتحادیه اوراسیا
حضور دکتر لاریجانی در سومین اجلاس مجالس عضو اتحادیه اوراسیا
حضور دکتر لاریجانی در سومین اجلاس مجالس عضو اتحادیه اوراسیا
حضور دکتر لاریجانی در سومین اجلاس مجالس عضو اتحادیه اوراسیا
حضور دکتر لاریجانی در سومین اجلاس مجالس عضو اتحادیه اوراسیا
حضور دکتر لاریجانی در سومین اجلاس مجالس عضو اتحادیه اوراسیا
حضور دکتر لاریجانی در سومین اجلاس مجالس عضو اتحادیه اوراسیا
حضور دکتر لاریجانی در سومین اجلاس مجالس عضو اتحادیه اوراسیا
حضور دکتر لاریجانی در سومین اجلاس مجالس عضو اتحادیه اوراسیا
Parameter:137630!model&6449 -LayoutId:6449 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار
یادداشت گذاری
لینک های موضوعی