0.0 (0)
[1397/03/07]

دیدار خانواده های شهدای حادثه تروریستی مجلس با دکتر علی لاریجانی  

خانواده هایی که خوب به یاد دارند آن روز چه گذشت. دکتر لاریجانی با خانواده شهدای حادثه تروریستی مجلس دیدار و از آنان تجلیل کرد. 

دیدار خانواده های شهدای حادثه تروریستی مجلس با دکتر علی لاریجانی
Parameter:137089!model&6449 -LayoutId:6449 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار
یادداشت گذاری
لینک های موضوعی