0.0 (0)
[1397/07/16]

دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس ترکیه  

دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی امروز ۱۶ مهر ماه ۱۳۹۷ با رئیس مجلس ترکیه دیدار و گفت و گو کرد.

دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس ترکیه
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس ترکیه
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس ترکیه
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس ترکیه
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس ترکیه
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس ترکیه
دیدار دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس ترکیه
Parameter:137628!model&6449 -LayoutId:6449 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار
یادداشت گذاری
لینک های موضوعی