0.0 (0)
[1397/07/17]

دیدار رئیس مجلس آذربایجان با دکتر علی لاریجانی  

رئیس مجلس آذربایجان عصرامروز دوشنبه با دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در حاشیه برگزاری سومین اجلاس مجالس عضو اتحادیه اوراسیا دیدار وگفتگو کرد.

دیدار رئیس مجلس آذربایجان با دکتر علی لاریجانی
دیدار رئیس مجلس آذربایجان با دکتر علی لاریجانی
دیدار رئیس مجلس آذربایجان با دکتر علی لاریجانی
دیدار رئیس مجلس آذربایجان با دکتر علی لاریجانی
دیدار رئیس مجلس آذربایجان با دکتر علی لاریجانی
دیدار رئیس مجلس آذربایجان با دکتر علی لاریجانی
دیدار رئیس مجلس آذربایجان با دکتر علی لاریجانی
دیدار رئیس مجلس آذربایجان با دکتر علی لاریجانی
دیدار رئیس مجلس آذربایجان با دکتر علی لاریجانی
دیدار رئیس مجلس آذربایجان با دکتر علی لاریجانی
دیدار رئیس مجلس آذربایجان با دکتر علی لاریجانی
Parameter:137637!model&6449 -LayoutId:6449 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار
یادداشت گذاری
لینک های موضوعی