0.0 (0)
[1397/07/17]

نشست مشترک دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس عراق  

در حاشیه برگزاری سومین اجلاس مجالس عضو اتحادیه اوراسیا، دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی با محمد الحلبوسی، رئیس مجلس عراق دیدار و گفت گو کرد.

نشست مشترک دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس عراق
نشست مشترک دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس عراق
نشست مشترک دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس عراق
نشست مشترک دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس عراق
نشست مشترک دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس عراق
نشست مشترک دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس عراق
نشست مشترک دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس عراق
نشست مشترک دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس عراق
نشست مشترک دکتر علی لاریجانی با رئیس مجلس عراق
Parameter:137636!model&6449 -LayoutId:6449 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار
یادداشت گذاری
لینک های موضوعی