0.0 (0)
[1397/09/07]

بدرقه دکتر علی لاریجانی جهت شرکت در یازدهمین نشست مجمع عمومی اتحادیه بین المللی آسیا (APA)  

دکتر علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی جهت شرکت در یازدهمین نشست مجمع عمومی اتحادیه بین المللی آسیا (APA) عازم استانبول شد.

Parameter:137757!model&6453 -LayoutId:6453 LayoutNameالگوی متنی گالری
یادداشت گذاری
لینک های موضوعی