0.0 (0)
[1397/05/17]

حذف کنکور باید از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به زودی شروع شود  

اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در نشست مشترک با رئیس مجلس به بیان دغدغه ها و مشکلات این حوزه پرداختند. 

حذف کنکور باید از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به زودی شروع شود
Parameter:137373!model&6453 -LayoutId:6453 LayoutNameالگوی متنی گالری
یادداشت گذاری
لینک های موضوعی