0.0 (0)
[1397/08/13]

دیدارهیات پارلمانی شرکت کننده در اجلاس IPU با رییس مجلس  

هیات پارلمانی شرکت کننده در اجلاس IPU  عصر امروز یکشنبه با رییس مجلس شورای اسلامی دیدار وگفتگو کردند.

Parameter:137684!model&6453 -LayoutId:6453 LayoutNameالگوی متنی گالری
یادداشت گذاری
لینک های موضوعی