0.0 (0)
[1397/08/15]

مسئولان فدراسیون فوتبال مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان می شوند  

رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر غیردولتی بودن فدراسیون فوتبال تصریح کرد: فدراسیون فوتبال با توجه به استفاده از منابع عمومی دولتی مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان می شود.

مسئولان فدراسیون فوتبال مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان می شوند
Parameter:137700!model&6453 -LayoutId:6453 LayoutNameالگوی متنی گالری
یادداشت گذاری
لینک های موضوعی