0.0 (0)
[1397/06/15]

نشست مشترک پارلمانی ایران و روسیه در ولگوگراد  

نشست مشترک پارلمانی ایران و روسیه به ریاست دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران و ویچسلاو والودین، رئیس مجلس دومای روسیه در ولگوگراد برگزار شد.

Parameter:137473!model&6453 -LayoutId:6453 LayoutNameالگوی متنی گالری
یادداشت گذاری
لینک های موضوعی