1397/08/13

دیدارهیات پارلمانی شرکت کننده در اجلاس IPU با رییس مجلس  


هیات پارلمانی شرکت کننده در اجلاس IPU  عصر امروز یکشنبه با رییس مجلس شورای اسلامی دیدار وگفتگو کردند.

Parameter:137684!model&6453!print -LayoutId:6453 LayoutNameالگوی متنی گالری